Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Gwybodaeth Bwysig i Rhieni

Dosbarthidau:

Gwybodaeth:

Gwisg Ysgol

Llythyr Gwisg Ysgol Bl10 + 11 - Medi 2014
Llythyr Esgidiau Ysgol

Gwasanaeth Arlwyo ar Ynys Môn

Caterlink - Bwydlen Tymor yr Hydref 2016
Gwasanaeth Arlwyo ar Ynys Môn
Bwydlen - Egwyl
Bwydlen - Cinio

Cinio Am Ddim

Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim mae’n golygu y gall fwynhau prydau blasus ac iachus heb y biliau a’r drafferth o wneud pecynnau bwyd.

Bydd prydau ysgol yn rhoi archwaeth i’ch plentyn I fod eisiau dysgu ac yn ei helpu i fod yn fwy egnïol. Gallai hawlio Prydau Ysgol am Ddim arbed tua £400 y flwyddyn o gyllideb eich teulu am bob disgybl ysgol uwchradd a £370 am bob disgybl ysgol gynradd! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cais Cinio Am Ddim (pdf)

System ar gyfer Cinio Ysgol

Llythyr ynglyn â'r system newydd

Cwestiynau cyffredin am Biometrics

Nodiadau pwysig i Rieni

Cyflwyniad i'r System Newydd