Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Canlyniadau

Hynt Disgyblion 2013-2014 - cliciwch yma
Ysgol David Hughes - Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol Uwchradd 2014 - cliciwch yma
Hynt Disgyblion 2012-2013 - cliciwch yma
Ysgol David Hughes - Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol Uwchradd 2013 - cliciwch yma
Ysgol David Hughes - Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol Uwchradd 2012 - cliciwch yma