Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Cysylltu

Ysgol David Hughes
Ffordd Pentraeth
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5SS

Ffôn: +44 (0) 1248 712287
Ffacs: +44 (0) 1248 713919
E-bost: post@ysgoldavidhughes.org
I weld map o leoliad yr ysgol - cliciwch yma