Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Calendr

Dyddiadau Pwysig

Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2023 - Dydd Iau 31 Awst 2023: Gwyliau'r Haf.

Dydd Iau, 17 Awst 2023: Canlyniadau Lefel A/UG Blwyddyn 13 - 8.00am-12.00pm Blwyddyn 12 - 9.30am - 12.00pm

Dydd Iau, 24 Awst 2023: Canlyniadau TGAU Blwyddyn 11 - 9.00am - 12.00pm

Dydd Gwener, 1 Medi 2023: Diwrnod Cynllunio (HMS), DIM YSGOL I'R DISGYBLION.

Dydd Llun, 4 Medi 2023: Diwrnod Cynllunio (HMS), DIM YSGOL I'R DISGYBLION.

Dydd Mawrth, 5 Medi 2023: Ysgol yn ail-gychwyn i ddisgyblion a myfyrwyr.