Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Disgyblion

- Bwletin Disgyblion
- Albwm
- Chwaraeon
- Dathlu Llwyddiant
- Clybiau
- Wal Fideo
- Rhifedd
- Llythrennedd
- Moodle
- CA3
- CA4
- Cymorth