Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Wal Fideo

 

Archif Fideo

Croeso i Flwyddyn 6

 

Taith o amgylch yr ysgol hefo Blwyddyn 12