Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Cefnogaeth Llythrennedd

Esiampl o Brawf Darllen Cenedlaethol 1 - cliciwch yma

Esiampl o Brawf Darllen Cenedlaethol 2 - cliciwch yma

Gwybodaeth i rieni - cliciwch yma

Llythrennedd yn Ysgol David Hughes - cliciwch yma

Y Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol - cliciwch yma

Ymaferion Profion Darllen Cenedlaethol - cliciwch yma