Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Cymorth

Cyffredinol

nspcc
childline
meic

Cyffuriau ac Alcohol

frank
dan 24/7
school beat

Bwlio

kidscape
stonewall
nspcc
childline
meic

Pryder am fwyd a bwyta

beat

Trosedd

fearless
vs
school beat

Gorbryder

beyondblue
mind
head space
yound minds

Diogelwch y We

get safe online
nspcc
barnardos

Perthnasoedd

fpa
stonewall
meic
nspcc

Arian

cab
student finance wales