Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Adroddiad Arolwg Estyn

Adroddiad Arolwg Estyn - Mawrth 2017 - cliciwch yma

Adroddiad Arolwg Estyn - Mawrth 2012 - cliciwch yma