Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Swyddi

1. Technegydd Digidol


Cyflog: (Gradd 4, pwynt 11-17 pro-rata)
Oriau: Gweithio 37.5 awr yr wythnos (yn ystod tymor ysgol + 2 ddiwrnod sef 39.4 wythnos y flwyddyn)
Cytundeb: Parhaol
Dyddiad Dechrau: i’w drafod
Dyddiad Cau: Dydd Gwener, Mehefin 21 (Hanner Dydd)

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS erbyn 21/6/24 (hanner dydd)

Am sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch hefo Mrs Mari Roberts (Darpar Bennaeth) robertsm438@hwbcymru.net / 01248 712287

SWYDD DDISGRIFIAD
FFURFLEN GAIS


2. Cymhorthydd Dosbarth Lefel 2 (2 swydd)


Cyflog: (Gradd 2, pwynt 4-5 pro-rata)
Oriau: Gweithio 32.5 awr yr wythnos (Tymor Ysgol yn unig)
Cytundeb: Blwyddyn
Dyddiad Dechrau: Medi 2024
Dyddiad Cau: Dydd Gwener, Mehefin 21 (Hanner Dydd)

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS erbyn 21/6/24 (hanner dydd)

Am sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch hefo Mr Tom Williams (Pennaeth Cynorthwyol) WILLIAMST1208@Hwbcymru.net / 01248 712287

SWYDD DDISGRIFIAD
FFURFLEN GAIS


3. Cymhorthydd Addysgu – Lefel 4 – Cefnogi & Chyflwyno Dysgu


Cyflog: Graddfa 4 pwynt 11-17, £25.979 - £28,770 pro-rata
Oriau: Gweithio 37 awr yr wythnos (Tymor Ysgol yn unig)
Dyddiad Dechrau: Medi 2024
Dyddiad Cau: Dydd Gwener, Mehefin 21ain (Hanner Dydd)

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion profiadol a brwdfrydig i ymuno â Thim Yr Harbwr sy’n cefnogi ac annog disgyblion o bob oed a gallu yn cynnwys gwarchod dosbarthiadau yn ystod cyfnod absenoldeb athrawon.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS erbyn 21/6/24 (hanner dydd)

Am sgwrs anffurfiol ynghylch y swydd gellir cysylltu â Ms Rachel Pursglove (Dirprwy Bennaeth) pursglover@hwbcymru.net / 01248 712287

SWYDD DDISGRIFIAD
FFURFLEN GAIS